LIÊN KẾT
WEBSISTE KHÁC
THỐNG KÊ
Số người đang truy cập:
2
Số lượt truy cập:
799417

Thông báo

NỘI QUY MƯỢN - TRẢ SÁCH (Áp dụng từ 01/09/2015)

                                    

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI       Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

         THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                 THƯ VIỆN

                                                                                          Tp. HCM, ngày  01/09/2015

 

                                                     NỘI QUY MƯỢN – TRẢ SÁCH

 

                              Để vòng quay của sách được luân chuyển tới nhiều bạn đọc,

                             Yêu cầu sinh viên phải thực hiện đúng nội quy sau:

 

              1.      Tài liệu được mượn về:    Sách tham khảo, giáo trình.

                          Số lượng được mượn tối đa:

                              - Sách tiếng Việt:                             05 cuốn

                               - Sách tiếng Anh (tham khảo):         03 cuốn

                               - Giáo trình tiếng Anh đọc tại chỗ hoặc mua tại Thư viện

 

             2.     Thời gian mượn sách:      1 học kỳ.

Sinh viên có thể mượn sách cho học kỳ kế tiếp khi đã trả hết sách đã mượn học kỳ trước.

Ví dụ:  Muốn mượn sách học kỳ 2, bắt buộc trả hết sách đã mượn học kỳ 1.

 

            3.     Trường hợp mượn sách quá hạn: phạt 500đ/ngày/cuốn sách                   

Thời gian tính quá hạn bắt đầu tại thời điểm kết thúc thi học kỳ (Theo lịch  thi   của Phòng Đào tạo).

 

4.     Làm mất hoặc hư hỏng sách phải đền 3 cuốn sách mới.

5.     Không được dùng thẻ Thư viện của người khác để mượn sách.

 

 

                                                                                           THƯ VIỆN

 

 

 

 

 

 

TÌM KIẾM
KHẢO SÁT

Trung bình một tháng bạn vào thư viện đọc sách bao nhiêu lần ?

Giảng viên đăng nhập

Sinh viên đăng nhập