LIÊN KẾT
WEBSISTE KHÁC
THỐNG KÊ
Số người đang truy cập:
7
Số lượt truy cập:
910193

Thông báo

HD Đăng nhập xem thông tin Mượn - Trả sách tại Thư viện

Kính gửi: Quý Thầy/Cô và các bạn Sinh viên

Thư viện hướng dẫn Quý Thầy/Cô và các bạn Sinh viên cách Đăng nhập xem thông tin Mượn - Trả sách tại thư viện 

1/  Đăng nhập vào trang Chủ của trường   Click chọn Thư viện

2/ Chọn Tra cứu tài liệu (OPAC) (nằm ở thanh ngang) 

     hoặc OPAC (Tìm tài liệu) ngay góc bên phải 

      Kết quả là trang tra cứu OPAC (Hoặc http://opacthuvien.ut.edu.vn/opac/)

3/ Click vào Đăng nhập ngay góc phải (có hình NGƯỜI) 

→ Chọn đối tương đăng nhập (CB, GV =gọi chung là GV hoặc SV)

     + Đối với CB,GV: Đăng nhập theo Mã Nhân sự (PMT-EMS)  (https://gv.ut.edu.vn/).

     +  Sinh viên   đăng nhập theo thông tin đăng nhập trên trang Cổng thông tin sinh viên (https://sv.ut.edu.vn/). 

⇒ Khi đăng nhập thành công  Kết quả tên của CB,GV, SV hiển thị tại Hình người 

4/ Xem thông tin trang cá nhân Mượn - Trả sách 

Tiếp tục Click vào hình NGƯỜI  (có hiển thị tên của CB, GV, hoặc SV bên cạnh)

→ Chọn Trang cá nhân

Kết quả: Trang mượn sách của bạn.

5/ Đăng xuất: Click vào hình NGƯỜI → chọn Đăng xuất.

 

Xem thêm trang Website Thư viện Mục Hướng dẫn sử dụng TV

Chúc Quý Thầy/Cô và các bạn Sinh viên thực hiện thành công.

Ghi chú:  Đối với CB, GV, SV chưa đăng ký sử dụng thư viện:

             Vui lòng liên hệ Thư viện để cung cấp thông tin.

                                                                                                              THƯ VIỆN

 

 

Giảng viên đăng nhập

Sinh viên đăng nhập