LIÊN KẾT
WEBSISTE KHÁC
THỐNG KÊ
Số người đang truy cập:
3
Số lượt truy cập:
780575

Thông báo

HD Đăng nhập Download tài liệu và xem thông tin Mượn - Trả sách tại Thư viện

Kính gửi: Quý Thầy/Cô và các bạn Sinh viên

Thư viện hướng dẫn Quý Thầy/Cô và các bạn Sinh viên Đăng nhập Download tài liệu và xem thông tin Mượn - Trả sách tại thư viện.

1/  Đăng nhập vào trang Chủ của trường Click chọn Thư viện

2/ Chọn Tra cứu tài liệu (OPAC) (nằm ở thanh ngang) hoặc OPAC (Tìm tài liệu) ngay góc bên phải  Kết quả là trang tra cứu OPAC (http://opacthuvien.ut.edu.vn/opac/)

3/ Click vào hình NGƯỜI (góc phải) Đăng nhập theo:

- Đối với CB, GV, SV đã đăng ký sử dụng thư viện

 + Cán bộ, Giảng viên Chọn GV Đăng nhập   đăng nhập theo Mã Nhân sự (PMT-EMS)  (https://gv.ut.edu.vn/).

Nếu CB, GV chưa sử dụng Hệ thống PM đào tạo (PMT-EMS)  Vui lòng liên hệ Thư viện để hỗ trợ.

 +  Sinh viên, Học viên   đăng nhập theo thông tin đăng nhập trên trang Cổng thông tin sinh viên (https://sv.ut.edu.vn/). 

- Đối với CB, GV, SV chưa đăng ký sử dụng thư viện:

             Vui lòng liên hệ Thư viện để cung cấp thông tin.

Khi đăng nhập thành công Kất quả tên người đăng nhập hiển thị tại Hình người 

4/ Xem thông tin trang cá nhân Mượn - Trả sách 

Sau khi Đăng nhập thành công Click vào hình NGƯỜI  → Chọn Trang cá nhân

5/ Đăng xuất: Click vào hình NGƯỜI → chọn Đăng xuất.

 

Xem thêm trang Website Thư viện Mục Hướng dẫn sử dụng TV

Chúc Quý Thầy/Cô và các bạn Sinh viên thực hiện thành công.

                                                                                                              THƯ VIỆN

 

TÌM KIẾM
KHẢO SÁT

Trung bình một tháng bạn vào thư viện đọc sách bao nhiêu lần ?

Giảng viên đăng nhập

Sinh viên đăng nhập