LIÊN KẾT
WEBSISTE KHÁC
THỐNG KÊ
Số người đang truy cập:
6
Số lượt truy cập:
910220

Thông báo

HD Đăng nhập Download tài liệu

BƯỚC 1:

Truy cập vào trang chủ Trường theo địa chỉ: https://ut.edu.vn/    →  Chọn Thư viện

→ Kết quả trang Website THƯ VIỆN

BƯỚC 2.    Chọn Tra cứu tài liệu (OPAC) (nằm ở thanh ngang) 

                   hoặc OPAC (Tìm tài liệu) ngay góc bên phải 

      Kết quả là trang tra cứu OPAC (Hoặc http://opacthuvien.ut.edu.vn/opac/)

BƯỚC 3.    Click vào Đăng nhập ngay góc phải (có hình NGƯỜI) 

→ Chọn đối tượng đăng nhập (CB, GV) = GV hoặc SV

     + Đối với CB,GV  → Đăng nhập theo Mã Nhân sự (PMT-EMS)  (https://gv.ut.edu.vn/).

   + Đối với Sinh viên  → Đăng nhập theo thông tin đăng nhập trên trang Cổng thông tin sinh viên (https://sv.ut.edu.vn/). 

⇒ Khi đăng nhập thành công  Kết quả tên của CB,GV, SV hiển thị tại Hình người 

BƯỚC 4: 

 - Chọn biểu tượng Tài liệu số (Toàn văn)  -  Nhập thông tin cần tìm:

+ Tên tài liệu: Tên sách (chọn 2-5 từ có trong tên sách), tạp chí...;

+ Tác giả;

+ Từ khóa: Sử dụng theo tên Khoa - VD: Hàng hải, Máy tàu thủy, Điện, Kinh tế vận tải

- Chọn DOWNLOAD (TẢI FILE)

 Kết quả hiển thị File   - Tiếp tục chọn DOWNLOAD (TẢI FILE)

                           Thao tác Download tài liệu đã thành công

BƯỚC 5:  Đăng xuất: Click vào hình NGƯỜI → chọn Đăng xuất.

Chúc Quý Thầy/Cô và các bạn Sinh viên thực hiện thành công.

 

Ghi chú:  Đối với CB, GV, SV chưa đăng ký sử dụng thư viện:

             Vui lòng liên hệ Thư viện để cung cấp thông tin.

                                                                                                              THƯ VIỆN

Giảng viên đăng nhập

Sinh viên đăng nhập