LIÊN KẾT
WEBSISTE KHÁC
THỐNG KÊ
Số người đang truy cập:
6
Số lượt truy cập:
910203

Thông báo

Về việc hỗ trợ sinh viên tài liệu học tập trong giai đoạn phòng chống dịch COVID -19

Thực hiện thông báo số 393/TB-ĐHGTVT ngày 17 tháng 04 năm 2020 về việc hỗ trợ sinh viên học tập trong giai đoạn phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thư viện trường thông báo đến toàn thể Sinh viên và học viên đang học tập tại trường công tác hỗ trợ cụ thể như sau:

1. Nội dung: Hỗ trợ chi phí gửi tài liệu  đến nhà đối với tất cả sinh viên/học viên đặt mua hoặc mượn tài liệu tại Thư viện Trường.

2. Hướng dẫn:

2.1. Đối với tài liệu Mượn:

 Bước 1: Sinh viên/học viên kết nối với Thư viện qua ứng dụng Zalo/Viber số ĐT: 0985.414.360 - 0945.789.894 - 0974. 499. 948 để xác minh thông tin chủ thẻ thư viện (Ghi chú: Không giải quyết trường hợp Sinh viên/học viên dùng thẻ của người khác).

 Bước 2:

- Sinh viên/học viên điền thông tin yêu cầu về tài liệu cần mượn theo mẫu dưới đây:   

STT

Tên tài liệu mượn

Tác giả

 Số lượng

Địa chỉ người nhận

Số ĐT

 

 

 

 

 

TC

 

 

 

 

 

- Gửi thông tin yêu cầu theo mẫu về Thư viện trường qua địa chỉ Email: thuvien@ut.edu.vn  Hoặc qua ứng dụng Zalo/Viber số ĐT: 0985.414.360 – 0945.789.894 – 0974. 499. 948 (Sinh viên/học viên sẽ nhận được phản hồi của Thư viện về thông tin tài liệu cần mượn)

Ghi chú: Sinh viên/học viên có trách nhiệm trả tài liệu theo quy định Mượn – Trả tài liệu của Thư viện.

2.2.Đối với tài liệu đặt mua:

Bước 1:

- Sinh viên/học viên điền thông tin yêu cầu về tài liệu cần mua theo mẫu dưới đây:

STT

Tên tài liệu mượn

Tác giả

 Số lượng

Địa chỉ người nhận

Số ĐT

 

 

 

 

 

TC

 

 

 

 

 

- Gửi thông tin yêu cầu theo mẫu về Thư viện trường qua địa chỉ Email: thuvien@ut.edu.vn   hoặc qua ứng dụng Zalo/Viber số ĐT: 0989 590 591 - 0828 291 000 – 0989.720. 549

 (Sinh viên/học viên sẽ nhận được phản hồi của Thư viện về thông tin tài liệu cần mua)

Bước 2: Sinh viên/học viên chuyển tiền mua tài liệu theo thông tin tài khoản dưới đây:.

Trường Đại học Giao thông vận tải TP.Hồ Chí Minh

Số tài khoản:112.000.007.125

Tại Ngân hàng Công thương Việt Nam Vietinbank, chi nhánh 7

Nội dung: Mua sách, Họ và tên,  Mã số sinh viên           

                                  Thư viện trường rất hân hạnh được phục vụ!

Trân trọng.

 

Nơi nhận:

- BGH (để b/c)

- Các đơn vị

- Lưu TV

                        PHỤ TRÁCH THƯ VIỆN

                                        (đã ký)

                           Thân Thị Lệ Quyên

Giảng viên đăng nhập

Sinh viên đăng nhập