LIÊN KẾT
WEBSISTE KHÁC
THỐNG KÊ
Số người đang truy cập:
16
Số lượt truy cập:
877345

Hướng dẫn sử dụng TV

HD Download Tài liệu số (Toàn văn) trên Phần mềm quản lý Thư viện - OPAC

BƯỚC 1:

Truy cập vào trang chủ Trường theo địa chỉ: https://ut.edu.vn/    →  Chọn Thư viện

BƯỚC 2.    Chọn Tra cứu tài liệu (OPAC) (nằm ở thanh ngang) 

                   hoặc OPAC (Tìm tài liệu) ngay góc bên phải 

      Kết quả là trang tra cứu OPAC  - http://opacthuvien.ut.edu.vn/opac/

BƯỚC 3.    Click vào Đăng nhập ngay góc phải (có hình người) 

→ Chọn đối tượng đăng nhập CB, GV  hoặc SV

     + Đối với CB,GV  → Đăng nhập theo Mã Nhân sự (PMT-EMS)  (https://gv.ut.edu.vn/);

    + Đối với Sinh viên  → Đăng nhập theo thông tin đăng nhập trên trang Cổng thông tin sinh viên (https://sv.ut.edu.vn/). 

⇒ Khi đăng nhập thành công  Kết quả tên của CB,GV, SV 

BƯỚC 4: 

 - Chọn biểu tượng Tài liệu số (Toàn văn)  -  Nhập thông tin cần tìm:

   + Tên tài liệu: Tên sách (chọn 2-5 từ có trong tên sách), luận văn, tạp chí...;

   + Tác giả;

   + Từ khóa: Sử dụng theo tên Khoa, Viện và các chuyên ngành của Khoa, Viện

    VD: * Viện Hàng hải, Kinh tế vận tải, Công trình giao thông, ...

           * Cơ khí ô tô, Kinh tế xây dựng, Điện tử viễn thông, ...

- Chọn DOWNLOAD (TẢI FILE)

 Kết quả hiển thị File   - Tiếp tục chọn DOWNLOAD (TẢI FILE)

                           Thao tác Download tài liệu đã thành công

BƯỚC 5:  Đăng xuất: Click vào hình người → chọn Đăng xuất.

 

                                          CHÚC BẠN ĐỌC THÀNH CÔNG!

 

 

                                                                                                             

 

 

Giảng viên đăng nhập

Sinh viên đăng nhập