LIÊN KẾT
WEBSISTE KHÁC
THỐNG KÊ
Số người đang truy cập:
10
Số lượt truy cập:
856883

Hướng dẫn sử dụng TV

HD Xem thông tin mượn tài liệu - PM OPAC

BƯỚC 1:

Truy cập vào trang chủ Trường theo địa chỉ: https://ut.edu.vn/    →  Chọn Thư viện

→ Kết quả trang Website THƯ VIỆN

BƯỚC 2.    Chọn Tra cứu tài liệu (OPAC) (nằm ở thanh ngang) 

                   hoặc OPAC (Tìm tài liệu) ngay góc bên phải 

      Kết quả là trang tra cứu OPAC (Hoặc http://opacthuvien.ut.edu.vn/opac/)

BƯỚC 3.    Click vào Đăng nhập ngay góc phải (có hình NGƯỜI) 

→ Chọn đối tượng đăng nhập (CB, GV) = GV hoặc SV

     + Đối với CB,GV  → Đăng nhập theo Mã Nhân sự (PMT-EMS)  (https://gv.ut.edu.vn/).

   + Đối với Sinh viên  → Đăng nhập theo thông tin đăng nhập trên trang Cổng thông tin sinh viên (https://sv.ut.edu.vn/). 

⇒ Khi đăng nhập thành công  Kết quả tên của CB,GV, SV hiển thị tại Hình người 

BƯỚC 4:  Xem thông tin trang cá nhân Mượn - Trả sách 

Tiếp tục Click vào hình NGƯỜI  (có hiển thị tên của CB, GV, hoặc SV bên cạnh)

→ Chọn Trang cá nhân

Kết quả: Trang mượn sách (của CB, GV và SV)

BƯỚC 5:  Đăng xuất: Click vào hình NGƯỜI → chọn Đăng xuất.

Chúc Quý Thầy/Cô và các bạn Sinh viên thực hiện thành công.

 

Ghi chú:  Đối với CB, GV, SV chưa đăng ký sử dụng thư viện:

             Vui lòng liên hệ Thư viện để cung cấp thông tin.

                                                                                                              THƯ VIỆN

                          

Giảng viên đăng nhập

Sinh viên đăng nhập