LIÊN KẾT
WEBSISTE KHÁC
THỐNG KÊ
Số người đang truy cập:
12
Số lượt truy cập:
856880

Hướng dẫn sử dụng TV

HD Đặt chỗ mượn tài liệu - PM OPAC

BƯỚC 1:

Truy cập vào trang chủ Trường theo địa chỉ: https://ut.edu.vn/     Chọn Thư viện

Hoặc địa chỉ: http://thuvien.ut.edu.vn/    Chọn Thư viện

Kết quả trang Website Thư viện

BƯỚC 2.

Chọn Tìm tài liệu/OPAC (hình động - góc bên phải). Hoặc Tra cứu tài liệu OPAC (trên thanh ngang) Kết quả trang tra cứu tài liệu (OPAC).

BƯỚC 3.    Đăng nhập     Click vào biểu tượng Hình người (góc bên phải) 

- Đối với CB, GV, SV đã đăng ký sử dụng thư viện

      + CB, GV    đăng nhập theo Mã Nhân sự (PMT-EMS).

Nếu CB, GV chưa sử dụng Hệ thống PM đào tạo (PMT-EMS)  Vui lòng liên hệ Thư viện để hỗ trợ

      + Sinh viên SV đăng nhập theo thông tin đăng nhập trên trang Cổng thông tin sinh viên (https://sv.ut.edu.vn/).

- Đối với CB, GV, SV chưa đăng ký sử dụng thư viện:

             Vui lòng liên hệ Thư viện để cung cấp thông tin.

Đăng nhập thành công Kất quả tên người đăng nhập hiển thị tại Hình người 

BƯỚC 4: 

 - Tiếp tục Click vào  biểu tượng Hình người (góc bên phải); 

- Chọn Trang cá nhân;

- Chọn Nhan đề / tác giả/ Từ khóa....  nhập tên tài liệu / tác giả/ Từ khóa....

- Click vào tên tài liệu cần chọn Hiển thị thông tin chi tiết về tài liệu

- Kéo chuột xuống cuối trang Click vào Đăng ký mượn

 Góc bên phải (cuối trang) có hàng chữ Đăng ký đã thành công (Thời gian hiển thị 1 giây)

                    → Kết quả Đăng ký đặy đã thành công

Lưu ý: Sau đặt chỗ thành công → Quay lại Trang cá nhân kiểm tra thông tin 

- Tài liệu đặt chỗ Mượn kho sách nào?  Cơ sở 1, 2, hay 3  (KS1V, KS2V, KS3V)

- Thời gian hết hạn đặt chỗ (1 tuần)

- Trường hợp muốn hủy đặt chỗ mượn tài liệu Click vào Chọn tất (hoặc tên tài liệu cần hủy)  Click vào Xóa.

                                     Chúc Bạn đọc thành công

Giảng viên đăng nhập

Sinh viên đăng nhập