LIÊN KẾT
WEBSISTE KHÁC
THỐNG KÊ
Số người đang truy cập:
16
Số lượt truy cập:
995890

Thông báo

HD Đăng nhập xem thông tin Mượn - Trả sách tại Thư viện

Kính gửi: Quý Thầy/Cô và các bạn Sinh viên

Thư viện hướng dẫn Quý Thầy/Cô và các bạn Sinh viên cách Đăng nhập xem thông tin Mượn - Trả sách tại thư viện 

1/  Đăng nhập vào trang Chủ của trường   Click chọn Thư viện

2/ Chọn Tra cứu tài liệu (OPAC) (nằm ở thanh ngang) 

     hoặc OPAC (Tìm tài liệu) ngay góc bên phải 

      Kết quả là trang tra cứu OPAC (Hoặc http://opacthuvien.ut.edu.vn/opac/)

3/ Click vào Đăng nhập ngay góc phải (có hình NGƯỜI) 

→ Chọn đối tương đăng nhập (CB, GV =gọi chung là GV hoặc SV)

     + Đối với CB,GV: Đăng nhập theo Mã Nhân sự (PMT-EMS)  (https://gv.ut.edu.vn/).

     +  Sinh viên   đăng nhập theo thông tin đăng nhập trên trang Cổng thông tin sinh viên (https://sv.ut.edu.vn/). 

⇒ Khi đăng nhập thành công  Kết quả tên của CB,GV, SV hiển thị tại Hình người 

4/ Xem thông tin trang cá nhân Mượn - Trả sách 

Tiếp tục Click vào hình NGƯỜI  (có hiển thị tên của CB, GV, hoặc SV bên cạnh)

→ Chọn Trang cá nhân

Kết quả: Trang mượn sách của bạn.

5/ Đăng xuất: Click vào hình NGƯỜI → chọn Đăng xuất.

 

Xem thêm trang Website Thư viện Mục Hướng dẫn sử dụng TV

Chúc Quý Thầy/Cô và các bạn Sinh viên thực hiện thành công.

Ghi chú:  Đối với CB, GV, SV chưa đăng ký sử dụng thư viện:

             Vui lòng liên hệ Thư viện để cung cấp thông tin.

                                                                                                              THƯ VIỆN

 

 

 

THÔNG BÁO MỚI
TÌM KIẾM
KHẢO SÁT

Trung bình một tháng bạn vào thư viện đọc sách bao nhiêu lần ?

Giảng viên đăng nhập

Sinh viên đăng nhập