LIÊN KẾT
WEBSISTE KHÁC
THỐNG KÊ
Số người đang truy cập:
11
Số lượt truy cập:
995895

Thông báo

Về việc hỗ trợ sinh viên tài liệu học tập trong giai đoạn phòng chống dịch COVID -19

Thực hiện thông báo số 393/TB-ĐHGTVT ngày 17 tháng 04 năm 2020 về việc hỗ trợ sinh viên học tập trong giai đoạn phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thư viện trường thông báo đến toàn thể Sinh viên và học viên đang học tập tại trường công tác hỗ trợ cụ thể như sau:

1. Nội dung: Hỗ trợ chi phí gửi tài liệu  đến nhà đối với tất cả sinh viên/học viên đặt mua hoặc mượn tài liệu tại Thư viện Trường.

2. Hướng dẫn:

2.1. Đối với tài liệu Mượn:

 Bước 1: Sinh viên/học viên kết nối với Thư viện qua ứng dụng Zalo/Viber số ĐT: 0985.414.360 - 0945.789.894 - 0974. 499. 948 để xác minh thông tin chủ thẻ thư viện (Ghi chú: Không giải quyết trường hợp Sinh viên/học viên dùng thẻ của người khác).

 Bước 2:

- Sinh viên/học viên điền thông tin yêu cầu về tài liệu cần mượn theo mẫu dưới đây:   

STT

Tên tài liệu mượn

Tác giả

 Số lượng

Địa chỉ người nhận

Số ĐT

 

 

 

 

 

TC

 

 

 

 

 

- Gửi thông tin yêu cầu theo mẫu về Thư viện trường qua địa chỉ Email: thuvien@ut.edu.vn  Hoặc qua ứng dụng Zalo/Viber số ĐT: 0985.414.360 – 0945.789.894 – 0974. 499. 948 (Sinh viên/học viên sẽ nhận được phản hồi của Thư viện về thông tin tài liệu cần mượn)

Ghi chú: Sinh viên/học viên có trách nhiệm trả tài liệu theo quy định Mượn – Trả tài liệu của Thư viện.

2.2.Đối với tài liệu đặt mua:

Bước 1:

- Sinh viên/học viên điền thông tin yêu cầu về tài liệu cần mua theo mẫu dưới đây:

STT

Tên tài liệu mượn

Tác giả

 Số lượng

Địa chỉ người nhận

Số ĐT

 

 

 

 

 

TC

 

 

 

 

 

- Gửi thông tin yêu cầu theo mẫu về Thư viện trường qua địa chỉ Email: thuvien@ut.edu.vn   hoặc qua ứng dụng Zalo/Viber số ĐT: 0989 590 591 - 0828 291 000 – 0989.720. 549

 (Sinh viên/học viên sẽ nhận được phản hồi của Thư viện về thông tin tài liệu cần mua)

Bước 2: Sinh viên/học viên chuyển tiền mua tài liệu theo thông tin tài khoản dưới đây:.

Trường Đại học Giao thông vận tải TP.Hồ Chí Minh

Số tài khoản:112.000.007.125

Tại Ngân hàng Công thương Việt Nam Vietinbank, chi nhánh 7

Nội dung: Mua sách, Họ và tên,  Mã số sinh viên           

                                  Thư viện trường rất hân hạnh được phục vụ!

Trân trọng.

 

Nơi nhận:

- BGH (để b/c)

- Các đơn vị

- Lưu TV

                        PHỤ TRÁCH THƯ VIỆN

                                        (đã ký)

                           Thân Thị Lệ Quyên

 

THÔNG BÁO MỚI
TÌM KIẾM
KHẢO SÁT

Trung bình một tháng bạn vào thư viện đọc sách bao nhiêu lần ?

Giảng viên đăng nhập

Sinh viên đăng nhập