LIÊN KẾT
WEBSISTE KHÁC
THỐNG KÊ
Số người đang truy cập:
11
Số lượt truy cập:
995899

Thông báo

Về việc Khai thác sử dụng Thư viện Trường

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THỘNG VẬN TẢI        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                             THƯ VIỆN

                  Số: 04/2021/TB-TV    TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2021

                                                        THÔNG BÁO

                             Về việc Khai thác sử dụng Thư viện Trường

     Nhằm hỗ trợ sinh viên, học viên, cán bộ và giảng viên trong toàn Trường, đặc biệt là các em sinh viên năm nhất trong việc tiếp cận các nguồn lực thông tin, tài liệu đang có tại Thư viện. Đồng thời giúp bạn đọc khai thác hiệu quả tài nguyên thông tin phục vụ nhu cầu học tập, giảng dạy và nghiên cứu, Thư viện giới thiệu đến bạn đọc các nguồn tài nguyên thông tin hiện có và tài khoản đăng nhập để khai thác, sử dụng.

1. Phần mềm quản lý Thư viện OPAC: http://opacthuvien.ut.edu.vn/opac/

- Sách truyền thống: 10.455 nhan đề, 114.982 bản sách

- Tài liệu số toàn văn - Ebook: 2.951 tài liệu

- Luận văn, Đồ án, Khóa luận: 4.834 đề tài

- Báo – Tạp chí: 813 nhan đề, 638 file tạp chí số hóa

- CD – ROM: 368 nhan đề, 1.683 đĩa CD học tiếng Anh

  Tài khoản đăng nhập:

- Đối với Sinh viên: + ID: MSSV (Ví dụ: 2151090036, 21H4030032)

                               + Pass: Mật khẩu cá nhân

- Đối với CB/GV:     + ID: Mã nhân sự (Ví dụ: 01005056, 01033540)

                                + Pass: Mật khẩu cá nhân

       2. Thư viện số: http://thuvienso.ut.edu.vn/

Thư viện số liên kết với công ty Tài liệu trực tuyến VINA có hơn 2,5 triệu ebook, liên kết với 103 trường đại học, cao đẳng, Trung tâm thông tin – thư viện trên cả nước.

  Tài khoản đăng nhập:

- Đối với Sinh viên: + ID: MSSV (Ví dụ: 2151090036, 21H4030032)

                               + Pass: Mật khẩu cá nhân

- Đối với CB/GV: + ID: Tên_Đơn vị (Tài khoản Tin nội bộ, Ví dụ: Hoa_tv, Loan_cntt)

                            + Pass: Mật khẩu cá nhân

3. Mạng liên kết nguồn lực thông tin KH&CN TP.HCM – STINET:

http://stinet.gov.vn/

Mạng liên kết nguồn lực thông tin KH&CN TP.HCM – STINET hiện có 39 đơn vị thành viên là các trường đại học, cao đẳng, trung tâm thông tin – thư viện và các tổ chức khoa học, công nghệ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh với 519.866 tài liệu, trong đó có 107.054 tài liệu toàn văn, được chia sẻ theo cơ chế mở và không thu phí.

4. Hệ thống truyện đọc Tiếng Anh Highlights

https://library.highlights.com/member/login

Hệ thống truyện đọc tiếng Anh Highlights là một Thư viện số với bộ sưu tập của gần 3.000 truyện điện tử và sách điện tử, giúp bạn đọc tăng cường kỹ năng và nâng cao kiến thức tiếng Anh thông qua các thể loại truyện đọc.

      Tài khoản đăng nhập:

            - Tài khoản 1: Gồm 20 tài khoản:

                        + Tên đăng nhập: GTVT_st01 (GTVT_st01, …, GTVT_st20)

                        + Mật khẩu: 123456

           - Tài khoản 2: Gồm 500 tài khoản:

          + Tên đăng nhập: GTVT_002 (GTVT_002, …, GTVT_500)

                      + Mật khẩu: 123456

 Ghi chú: Hướng dẫn chi tiết mời bạn đọc xem tại mục “Hướng dẫn sử dụng thư viện” tại website: http://thuvien.ut.edu.vn/?mid=47.

                                           Chúc Bạn đọc thành công!

 

Nơi nhận:                                                       PHỤ TRÁCH THƯ VIỆN

- BGH (để b/c);                                                            (đã ký)

- Phòng TC-HC (để b/c, đăng website)             Thân Thị Lệ Quyên                         

- Lưu đơn vị TV                                                            

 

THÔNG BÁO MỚI
TÌM KIẾM
KHẢO SÁT

Trung bình một tháng bạn vào thư viện đọc sách bao nhiêu lần ?

Giảng viên đăng nhập

Sinh viên đăng nhập