LIÊN KẾT
WEBSISTE KHÁC
THỐNG KÊ
Số người đang truy cập:
14
Số lượt truy cập:
995921

Thông báo

V/v Hỗ trợ gửi tài liệu về nhà cho sinh viên trong giai đoạn học online do ảnh hưởng của dịch COVID-19

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THỘNG VẬN TẢI        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                             THƯ VIỆN

                  Số: 05/2021/TB-TV           TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 10 năm 2021

                                                        THÔNG BÁO

             VV Hỗ trợ gửi tài liệu về nhà cho sinh viên trong giai đoạn học online

                                           do ảnh hưởng của dịch COVID-19

 

Nhằm tiếp tục hỗ trợ sinh viên học tập trong giai đoạn học online do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Thư viện trường thông báo đến toàn thể Sinh viên và học viên đang học tập tại Trường công tác hỗ trợ cụ thể như sau:

1. Nội dung: Hỗ trợ gửi tài liệu và chi phí gửi tài liệu đến nhà đối với tất cả sinh viên/học viên đặt mượn hoặc mua tài liệu tại Thư viện Trường.

2. Hướng dẫn:

2.1 Đối với tài liệu Mượn:

- Bước 1: Gửi yêu cầu đặt mượn tài liệu:

    + Sinh viên/ Học viên kết nối với Thư viện qua ứng dụng Zalo/Viber các số ĐT: 0945.789.894 – 0989.720.549 – 0982.423.825 – 0828.291.000 để gửi yêu cầu đặt mượn tài liệu và cung cấp thông tin.

    + Hoặc gửi thông tin yêu cầu theo mẫu về Thư viện trường qua địa chỉ Email:

 thuvien@ut.edu.vn

    + Hoặc gửi “Yêu cầu đặt mượn tài liệu” qua website phần mềm quản lý thư viện:

http://opacthuvien.ut.edu.vn/opac/ (Yêu cầu đặt mượn ở cuối mỗi tài liệu bạn đọc tìm kiếm được)

- Bước 2: Cung cấp thông tin về tài liệu và địa chỉ nhận tài liệu

   Sinh viên/học viên điền thông tin yêu cầu về tài liệu cần mượn theo mẫu dưới đây:

STT

Tên tài liệu mượn

Tác giả

Điện thoại

Địa chỉ

người nhận

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TC

 

 

 

 

 

- Bước 3: Nhận thông tin phản hồi của thư viên về tài liệu yêu cầu mượn

Sinh viên/học viên sẽ nhận được phản hồi của Thư viện về thông tin tài liệu yêu cầu mượn qua điện thoại, zalo, viber, email.

Ghi chú: Sinh viên/học viên có trách nhiệm trả tài liệu theo quy định Mượn – Trả tài liệu của Thư viện.

2.2 Đối với tài liệu đặt mua:

- Bước 1: Gửi yêu cầu đặt mua tài liệu

    + Sinh viên/ Học viên kết nối với Thư viện qua ứng dụng Zalo/Viber các số ĐT: 0828.291.000  - 0989.720.549 – 0945.789.894 – 0982.423.825 để gửi yêu cầu đặt mua tài liệu và cung cấp thông tin.

    + Hoặc gửi thông tin yêu cầu theo mẫu về Thư viện trường qua địa chỉ Email:

 thuvien@ut.edu.vn

- Bước 2: Cung cấp thông tin về tài liệu và địa chỉ nhận tài liệu

  Sinh viên/học viên điền thông tin yêu cầu về tài liệu cần mua theo mẫu dưới đây:

STT

Tên tài liệu đặt mua

Tác giả

Số lượng

Điện thoại

Địa chỉ

người nhận

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TC

 

 

 

 

 

- Bước 3: Nhận thông tin phản hồi của thư viên về tài liệu yêu cầu mua

  Sinh viên/học viên sẽ nhận được phản hồi của Thư viện về thông tin tài liệu yêu cầu mua qua điện thoại, zalo, viber, email.

- Bước 4: Chuyển khoản tiền mua tài liệu

Sinh viên/học viên chuyển khoản tiền mua tài liệu theo thông tin tài khoản dưới đây:

Trường Đại học Giao thông vận tải TP.Hồ Chí Minh

Số tài khoản:112.000.007.125

Tại Ngân hàng Công thương Việt Nam Vietinbank, chi nhánh 7

Nội dung: Mua sách, Họ và tên, Mã số sinh viên/học viên           

                                      Thư viện trường rất hân hạnh được phục vụ!

Trân trọng.

 

Nơi nhận:

-BGH (để b/c)

-Các đơn vị

-Lưu TV

                         PHỤ TRÁCH THƯ VIỆN

                                        (đã ký)

                             Thân Thị Lệ Quyên

 

THÔNG BÁO MỚI
TÌM KIẾM
KHẢO SÁT

Trung bình một tháng bạn vào thư viện đọc sách bao nhiêu lần ?

Giảng viên đăng nhập

Sinh viên đăng nhập