LIÊN KẾT
WEBSISTE KHÁC
THỐNG KÊ
Số người đang truy cập:
8
Số lượt truy cập:
995903

Thông báo

V/v Khảo sát ý kiến bạn đọc năm học 2021 - 2022

   

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG

 VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 5 năm 2022


THÔNG BÁO

V/v Khảo sát ý kiến bạn đọc năm học 2021 - 2022

       Thực hiện Kế hoạch số 541/KH-ĐHGTVT ngày 28 tháng 9 năm 2021 của Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh về việc Triển khai hoạt động khảo sát các bên liên quan tại Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2021-2022

       Nhằm tiếp thu ý kiến, đóng góp, phản hồi của người sử dụng trong việc đáp ứng nhu cầu thông tin học tập và nghiên cứu của người học tại Trường Đại học Giao thông vận tải TP. HCM, từ đó giúp Trung tâm Thông tin - Thư viện đưa ra những giải pháp cải tiến, nâng cao chất lượng công tác phục vụ người dùng tin, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người sử dụng. Trung tâm thông tin – Thư viện Thông báo về việc thực hiện Khảo sát ý kiến bạn đọc năm học 2021 – 2022 cụ thể như sau:

  1. Đối tượng khảo sát: Sinh viên, Giảng viên, Cán bộ của Khoa/Viện/Phòng ban đang học tập và công tác tại Trường.
  2. Thời gian: Từ ngày 05/05/2022 – 15/05/2022
  3. Hình thức khảo sát: Online
  4. Link khảo sát: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdls-OaYBDzHKO2-NrQCUe0WCqLVeZcoAm70d8yF8kAr4Xryw/viewform
  5.  Hướng dẫn thực hiện: Sinh viên, Giảng viên, Cán bộ dùng Email có tên miền ut.edu.vn tiến hành khảo sát theo đường link trên.

    Lưu ý: Bạn đọc vui lòng chọn đúng đối tượng (Có 3 đối tượng khảo sát: Sinh viên, Giảng viên, Cán bộ)

Mọi ý kiến vui lòng liên hệ: Trung tâm Thông tin – Thư viện.

Điện thoại: 028.3803.5654; Email: lic@ut.edu.vn

Trân trọng thông báo./.

 

Nơi nhận:     

 

KT. TT THÔNG TIN – THƯ VIỆN

              PHÓ GIÁM ĐỐC

                     (Đã ký)

 

           Thân Thị Lệ Quyên

- Ban Giám hiệu (để b/c)                                                       

- Các Khoa/Viện/Phòng ban (để t/h)                                     

- Website Thư viện (để t/b)                                                   

- Lưu TTTT-TV                                                         

 

THÔNG BÁO MỚI
TÌM KIẾM
KHẢO SÁT

Trung bình một tháng bạn vào thư viện đọc sách bao nhiêu lần ?

Giảng viên đăng nhập

Sinh viên đăng nhập