LIÊN KẾT
WEBSISTE KHÁC
THỐNG KÊ
Số người đang truy cập:
9
Số lượt truy cập:
995901

Thông báo

Về việc khai thác, sử dụng tài liệu ngành Công nghệ thông tin

        

 

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                           THƯ VIỆN

                   Số: 07 /2021/TB-TV           TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 11 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Về việc khai thác, sử dụng tài liệu ngành Công nghệ thông tin

       Nhằm phục vụ nhu cầu học tập, giảng dạy, nghiên cứu của sinh viên, học viên,  giảng viên khoa Công nghệ thông tin nói riêng và toàn Trường nói chung, Thư viện trân trọng giới thiệu và thông báo rộng rãi đến bạn đọc được biết và khai thác sử dụng tài liệu ngành Công nghệ thông tin đang có tài Thư viện. Cụ thể như sau:

                  Hướng dẫn khai thác, sử dụng:

- Bạn đọc có thể khai thác tài liệu dạng in và tài liệu online tại website Phần mềm quản lý thư viện:

    http://opacthuvien.ut.edu.vn/opac

(Từ khóa: Công nghệ thông tin)

           - Ngoài ra bạn đọc có thể khai thác tài liệu qua link chia sẻ tài liệu sau:

  https://drive.google.com/file/d/1XOAmo0ZB8uA4wipr3mRki-9xQ7_02pOi/view?usp=sharing

           Ghi chú:

  - Bạn đọc dùng địa chỉ email của Trường cung cấp để truy cập tài liệu được chia sẻ tại link  chia sẻ tài liệu.

           - Định dạng email của Trường như sau:

                              + Đối với sinh viên: MSSV@ut.edu.vn (Ví dụ: 2151090022@ut.edu.vn)

                              + Đối với CB-GV: tên.họ@ut.edu.vn (Ví dụ: an.nguyen@ut.edu.vn)   

Chúc Bạn đọc thành công!

 

       Nơi nhận:                                                  PHỤ TRÁCH THƯ VIỆN

-     BGH (để b/c);                                                             (đã ký)

-     Phòng TC-HC (để b/c), đăng website              Thân Thị Lệ Quyên                         

-     Lưu đơn vị TV                                                           

 

                                      

 

THÔNG BÁO MỚI
TÌM KIẾM
KHẢO SÁT

Trung bình một tháng bạn vào thư viện đọc sách bao nhiêu lần ?

Giảng viên đăng nhập

Sinh viên đăng nhập