LIÊN KẾT
WEBSISTE KHÁC
THỐNG KÊ
Số người đang truy cập:
14
Số lượt truy cập:
995891

Thông báo

V/v Khai thác tài liệu số (toàn văn) trên Phần mềm quản lý Thư viện - OPAC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THỘNG VẬN TẢI        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                             THƯ VIỆN

                  Số: 06/2021/TB-TV                TP. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 11 năm 2021

 

                                                     THÔNG BÁO

                                V/v Khai thác tài liệu số (toàn văn)

                           trên Phần mềm quản lý Thư viện - OPAC

        Nhằm hỗ trợ sinh viên, học viên, cán bộ và giảng viên toàn Trường có thêm nguồn tài liệu online hữu ích trong giai đoạn đang giảng dạy và học tập online như hiện nay, Thư viện giới thiệu đến bạn đọc nguồn thông tin tài liệu số (toàn văn) và ebook cập nhật trên Phần mềm quản lý Thư viện - OPAC để khai thác, sử dụng.

        Cụ thể:

- Tài liệu số (toàn văn) hiện có 3.014 ebook.

- Tháng 10 - 11/2021, Thư viện cập nhật thêm 120 ebook và đang cập nhật ebook mới mỗi ngày.

- Các giáo trình, tài liệu tham khảo có nhu cầu sử dụng cao được Thư viện số hóa (scan);  Các bài giảng, giáo trình đã nghiệm thu của giảng viên Trường được cập nhật lên Phần mềm quản lý Thư viện - OPAC phục vụ bạn đọc.

Hướng dẫn sử dụng:

     1. Bước 1: Truy cập vào Phần mềm quản lý Thư viện OPAC: 

        http://opacthuvien.ut.edu.vn/opac           

     2. Bước 2: Đăng nhập

- Đối với Sinh viên: + ID: MSSV (Ví dụ: 2151090036, 21H4030032)

                                  + Pass: Mật khẩu cá nhân

- Đối với CB/GV:     + ID: Mã nhân sự (Ví dụ: 01005056, 01033540)

                                  + Pass: Mật khẩu cá nhân

3. Bước 3:

- Chọn mục “Tài liệu mới” trên OPAC

http://opacthuvien.ut.edu.vn/opac/OShow.aspx?BrowseId=0

Gồm danh sách các tài liệu số (toàn văn) thư viện đã cập nhật.

- Hoặc chọn “Tài liệu số (toàn văn)” gồm toàn bộ ebook có tại OPAC.

4. Bước 4: Chọn 1 tài liệu bất kỳ và bấm chọn “Download (Tải file)” để xem hoặc download tài liệu.

                               Chúc Bạn đọc thành công!

 

Nơi nhận:                                                                                PHỤ TRÁCH THƯ VIỆN

- BGH (để b/c);                                                                                     (đã ký)

- Phòng TC-HC (để b/c, đăng website)                                    Thân Thị Lệ Quyên

 

THÔNG BÁO MỚI
TÌM KIẾM
KHẢO SÁT

Trung bình một tháng bạn vào thư viện đọc sách bao nhiêu lần ?

Giảng viên đăng nhập

Sinh viên đăng nhập